Otvorena vrata "Osnove PRAG-a (Praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica)"

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Osnove PRAG-a (Praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica)“.
Predavanje će se održati u srijedu, 5. prosinca 2012. od 9:00 do 12:15 sati u Velikoj dvorani, SAFU, a predavačica će biti gđa Anđelka Hajdek, savjetnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Ciljna skupina:
Predavanje je namijenjeno djelatnicima u tijelima državne uprave i javnom sektoru koji žele dobiti osnovni pregled procedura javne nabave prema pravilima PRAG-a.

Kratki program:
Predavanje daje pregled procedura javne nabave prema pravilima PRAG-a, pokrivajući specifičnosti svih vrsta natječajnih procedura i ugovora – ugovora o uslugama, specifičnih ugovora, ugovora o bespovratnim sredstvima i ugovora o radovima.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovom predavanju primaju se do petka, 30. studenoga 2012. do 12 sati.

Skip to content