Otvorena vrata "Priprema dokumentacije za javnu nabavu usluga i izvršenje ugovora o uslugama"

U okviru programa edukacije Otvorena vrata Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u utorak i srijedu, 3. i 4. lipnja 2014. godine održati će se radionica na temu „Ugovori o uslugama“, koju će održati gđa Vlatka Kos voditeljica Službe I u Uredu za osiguranje kvalitete.
On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content