Otvorena vrata: „Ugovori o nabavi roba – napredna radionica“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Ugovori o nabavi roba – napredna radionica ”.
Radionica će se održat u srijedu, 10. srpnja 2013. od 9:00 do 12:15 sati u Velikoj dvorani, SAFU, a vodit će je gđa Mirta Maurovic, savjetnica u Uredu za osiguranje kvalitete dokumenata.

Ciljna skupina:
Radionica je namijenjena djelatnicima u tijelima državne uprave i javnom sektoru koji žele naučiti više o pripremi natječajne dokumentacije te provedbi i financijskom upravljanju za ugovore o pružanju usluga.

Kratki program:
Kroz primjere iz stvarnih situacija, praktične vježbe i raspravu, proces provedbe ugovora o nabavi roba prikazat će se prvenstveno iz aspekta prepoznavanja i rješavanja potencijalnih problema, obavljanja potrebnih provjera te kontrole ispunjenja ugovornih obveza.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovom predavanju primaju se do petka, 5. srpnja 2013. do 12 sati.
On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.

Skip to content