Otvorena vrata: „Upravljanje rizicima“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Upravljanje rizicima“. Radionica će se održat će u srijedu, 13. studenoga 2013. od 09:00 do 16:00 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat, a vodit će je gđa. Alisa Tumpa i gosp. Daniel Pejić, Ministarstvo financija.

Ciljna skupina:
Svi programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima te provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Predavanje daje opći pregled upravljanja rizicima, uključujući definiciju osnovnih pojmova, pregled strukture za upravljanje rizicima, s naglaskom na praktična pitanja upravljanja rizicima. U sklopu praktičnog dijela predavanja bit će izvedena i vježba u kojoj će polaznici imati priliku primijeniti naučeno.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.
Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovoj radionici primaju se do petka, 8. studenoga 2013. do 12 sati.

Skip to content