Otvoreni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije organizacijama civilnog društva

U sklopu navedenih poziva financirat će se projekti organizacija civilnog društva na slijedećim područjima:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

2. Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva

3. Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima Projekti koji će se financirati biti će usmjereni na osiguranje cjelokupnog, učinkovitog ostvarivanja ljudskih prava i promicanje sudjelovanja građana u javnim poslovima.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na :

https://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=17&type=3&status=0&pg=1&sort_by=0

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Skip to content