“Unaprjeđenje kvalitete provođenja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka"

Projekt iznimno važan za Hrvatsku jer će se njime ostvariti bolja organizacija i provođenje nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, raka vrata maternice i raka debelog crijeva, i to na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Očekivani rezultati:

  • Rezultat 1: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na nacionalnoj i regionalnoj razini.
  • Rezultat 2: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na nacionalnoj i regionalnoj razini.
  • Rezultat 3: Poboljšanje organizacije i provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na nacionalnoj i regionalnoj razini.
  • Rezultat 4: Jačanje kapaciteta profesionalaca u zdravstvu, koji sudjeluju u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka.
  • Rezultat 5: Poboljšanje praćenja i izvještavanja o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Više informacija pogledajte ovdje.

Skip to content