Početak projekta jačanja inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka

Projekt će pridonijeti poboljšanju praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj. Korisnik projekta je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a projekt provodi EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja inspekcije zaštite okoliša za učinkovit nadzor praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ciljne skupine projekta su i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Uz nadležna tijela, ciljne skupine projekta su i predstavnici industrijskog sektora te akreditirani verifikatori.  

Tijekom provedbe projekta, bit će provedena analiza i izrađeno izvješće o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova; izrađen Priručnik za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova; dizajniran i proveden program obuke za sve uključene ciljne skupine te ojačani kapaciteti inspekcije zaštite okoliša kroz radionice i putem dviju studijskih posjeta u države članice Europske unije. Za potrebe daljnje edukacije i održivosti projekta, biti će proizveden film o ulogama pojedinih ciljnih skupina projekta i postupanju inspektora zaštite okoliša prilikom kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

Skip to content