Potpisan okvirni ugovor – Tehnička pomoć obnove južnog pristaništa riječne luke Osijek

Ovaj ugovor se odnosi na pregled već postojeće dokumentacije – studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta, studije omjera troška i koristi, te studije isplativosti, te kao takav prethodi ugovoru o uslugama u okviru kojeg će se izraditi glavni projekt za budući ugovor o radovima na obnovi južnog pristaništa luke Osijek.

Cjelokupni projekt odnosi se na unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, pri čemu bi se trebalo obnoviti i južno pristanište luke Osijek u svrhu cjelokupne sigurnosti luke.

U konačnici bi obnova južnog pristaništa riječne luke Osijek trebala povećati kapacitete luke duž  Koridora VII kako bi se kvalitetnije moglo odgovoriti rastućoj potražnji za prometom. Isto tako, ovaj projekt će uvelike doprinijeti poboljšanju cjelokupnog sustava unutarnje plovidbe i lučke infrastrukture.

Skip to content