Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "geoIST3A"

Ugovor su svečano potpisali ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric te ravnateljica Javne ustanove Natura Histrica Silvia Buttignoni.

Partneri na projektu su gradovi Rovinj i Novigrad te općina Tar-Vabriga.

Na potpisivanju su ispred Grada Rovinja sudjelovali gradonačelnik Marko Paliaga, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove Martina Čekić Hek te direktorica rovinjske turističke zajednice Odete Sapač.

Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Novigrada, Rovinja i Tara.

Projektom se dosad neiskorištavana prirodna baština stavlja u funkciju s ciljem generiranja novih turističkih sadržaja i doživljaja.

Dva lokaliteta odnosno zaštićena područja ekološke mreže Natura2000 na zapadnom obalnom području Istre – ušće rijeke Mirne i kamenolom Fantazija kod Rovinja, projektom će biti prepoznatljivi za turiste, posjetitelje te učenike i studente.

Na području Grada Rovinja projektom će se urediti geološki park Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija, s ciljem promoviranja i valorizacije geološkog spomenika. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija danas nije primjereno uređena ni valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Izvor: http://istrain.hr/

 

Skip to content