Potpisan ugovor Obnova željezničke signalizacije na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica vrijedan 16.411.114,98 eura

Nakon potpisa ugovora Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica u vrijednosti od 41.766.847,33 eura, ovo je drugi potpisani ugovor za izvođenje radova u sklopu Memoranduma o financiranju za Rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica ukupne vrijednosti 75.761.000,00 eura.

 Cilj ovog projekta jest poboljšanje i obnova ratom oštećene 3-aspektne i 4-aspektne signalizacije za brzinu vlaka od 160 km/h , te obnova i nadogradnja postojećih automatskih sigurnosnih uređaja koje služe za zaštitu vlakova. Navdenim radovima trebao bi se postići ECTS (eng. European Train Control System) nivo 1 standard tračnica, što predstavlja jedinstveni europski standard za kontrolu željezničkog prometa.

Nadogradnjom i obnovom opreme za željeznički prijelaz omogućit će se brzina vlakova od 160 km/h, za razliku od današnjih 40 km/h. Novost, koja se uvodi realizacijom navedenog projekta, jest daljinsko kontroliranje signalizacije i sustava za zaustavljanje iz novog centra na željezničkoj stanici Vinkovci.

Skip to content