Potpisan ugovor vrijedan 369 milijuna kuna za nabavu zaštitne opreme u borbi protiv pandemije „COVID-19“

Ukupna vrijednost ovog projekta je 369.146.578,98 kuna i u cijelosti je financiran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ovaj projekt izravne dodjele bespovratnih sredstava rezultat je potrebe za hitnom intervencijom kako bi se pomoglo zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, te kako bi se u što većem mogućem opsegu zaštitilo javno zdravlje u Republici Hrvatskoj za vrijeme proglašene epidemije i pandemije COVID-19.

Projektom će se opremati medicinskom i zaštitnom opremom sve ustanove, organizacije i tijela državne uprave u Republici Hrvatske zadužene za provedbu aktivnosti i mjera kojima je cilj smanjenje rizika od širenja pandemije COVID-19. Primarne ustanove koje će se opremati su bolničke zdravstvene ustanove, zavodi za javno zdravstvo, zavodi za hitnu medicinu, domovi zdravlja, ali prema potrebi i socijalne ustanove, civilna zaštita, državni inspektorat te MUP RH te ostale ustanove, organizacije i tijela pod uvjetom da su dio sustava za borbe protiv COVID-19 u RH.

Nabavom medicinske i zaštitne opreme smanjit će se rizik širenja COVID-19 u zdravstvenom sustavu te će doprinijeti višoj razini sigurnosti za zdravstveno osoblje u borbi protiv pandemije COVID-19 i zadovoljenju najhitnijih potreba u očuvanju sigurnosti i javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

Skip to content