Potpisan ugovor za Osnivanje centara za provedbu IPPC Direktive na regionalnoj razini RH

Projekt Osnivanje centara za provedbu IPPC Direktive na regionalnoj razini u RH trajat će 16 mjeseci a se sastoji od dvije komponente:

–          Pomoć i obuka za industriju i osoblje centara

–          Uspostava regionalnih centara IPPC  

Glavni cilj projekta odnosi se na pružanje pomoći institucijama, kao i ostalim dionicima uključenim u proces provedbe i izdavanja okolišnih dozvola. To će se postići uspostavljanjem regionalnih IPPC centara, te putem diseminacije informacija o IPPC propisima i procesu prijave za IPPC te upravljanjem podacima o stanju okoliša za industrije i ostale dionike.

Nadalje, projekt će ojačati kapacitete dionika putem razvoja programa “trening trenera” u svrhu stvaranja znanja koja će se proslijediti ostalim regijama.

Realizacijom projekta pomoći će se uspostavi 5 regionalnih IPPC centara u Sisku, Rijeci, Osijeku, Varaždinu i Splitu. Središnji ured, koji će koordinirati aktivnosti projekta, bit će u Zagrebu.

Ugovor je potpisan s tvrtkom Safege Consulting Engineers iz Francuske u konzorciju s tvrtkom  Prospect C&S iz Belgije i Witteveen+bos iz Nizozemske u ukupnom iznosu od 1.060.800 eura. Iznos od 954.720 eura odnosi se na IPA udio financiranja dok se preostali iznos financira iz nacionalnih sredstava.

Skip to content