Potpisani novi ugovori: 101 milijun kuna za lokalne razvojne projekte

Ugovori su potpisani u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Poziv je otvoren do 28.6.2019.godine, a do sada su potpisana dva ugovora u okviru ovoga Poziva za koje je ukupno dodijeljeno 56,3 milijuna kuna. Riječ je o projektu Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije kojem je dodijeljeno 20,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava te o projektu Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije kojem je dodijeljeno 27,2 milijuna bespovratnih sredstava.

„Alocirana sredstva za 21 regionalnog koordinatora, u sklopu poziva namijenjena su jačanju kapaciteta na terenu, koji je početak i kraj svakog projekta. Regionalni koordinatori produžene su ruke Ministarstva na terenu kako bismo svim potencijalnim prijaviteljima i korisnicima EU projekata pružili pravovremenu pomoć i potporu, realizirali što više projekata i doprinijeli povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova“, istaknula je pri potpisivanju ugovora ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Sredstva su namijenjena za projekte kojima se pruža stručna pomoć jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Projektne aktivnosti uključivat će i podršku pri izradi županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata, provedbu mjera informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije te obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije Mario Čelan zahvalio je na podršci u ime korisnika: “Za naše prilike prilično je nevjerojatno ovako jednostavno dobiti novce za realizaciju naših projekata i usavršavanje stručnog kadra. Bez ovih sredstava svima nama bi to bilo neizvedivo.“

Potpisani su ugovori za sljedeće projekte:

1. Korisnik: Zagorska razvojna agencija
Naziv projekta: „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“
Ukupni prihvatljivi troškovi: 16.953.066,76 kn
Bespovratna sredstva: 14.410.106,68 kn
Sažetak projekta: Projektom „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“ Zagorska razvojna agencija postaje pokretač održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije te primjenjuje nove trendove u pripremi i provedbi projekata iz EU fondova te sustavu strateškog planiranja. Zagorska razvojna agencija postaje partner Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te jača kapacitete Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.
 
2. Korisnik: Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
Naziv projekta: „Suradnja za razvoj“
Ukupni prihvatljivi troškovi: 23.754.679,20 kn
Bespovratna sredstva: 20.191.477,32 kn
Sažetak projekta: Implementacijom projekta „Suradnja za razvoj“ pružit će se potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Varaždinske županije u jačanju kapaciteta za pripremu i/ili provedbu projekata te strateško planiranje, kako bi se značajno utjecalo na podizanje apsorpcijske moći za korištenja sredstava iz EU fondova te planski pristupilo promišljanju potreba, kao i provedbi konkretnih mjera kojima će se doprinijeti regionalnom razvoju, a time i prepoznatljivosti i konkurentnosti Varaždinske županije, koja svoj razvoj temelji na izvrsnosti u radu. Projektom će se unaprijediti i kapaciteti zaposlenika regionalnog koordinatora za pružanje stručne podrške.
 
3. Korisnik: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
Naziv projekta: „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“
Ukupni prihvatljivi troškovi: 20.705.976,62 kn
Bespovratna sredstva: 17.600.080,12 kn
Sažetak projekta: Projekt „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“ omogućit će daljnju podršku jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima na području Međimurske županije u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova. Provodit će se aktivnosti savjetovanja, informiranja i obrazovanja za jačanje ljudskih potencijala za pripremu i provedbu razvojnih projekata, ali i aktivnosti jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora sa svrhom pružanja što kvalitetnije savjetodavne podrške. U aktivnostima informiranja mogućnost sudjelovanja imat će i poduzetnici i obrtnici. Ciljne skupine su: jedinice lokalne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odgojno – obrazovne ustanove, poduzetnici, obrtnici i šira javnost.
 
4. Korisnik: Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije
Naziv projekta: „Zajedno do sredstava EU fondova“
Ukupni prihvatljivi troškovi: 40.090.929,78 kn
Bespovratna sredstva: 34.077.290,30 kn
Sažetak projekta: Projekt „Zajedno do sredstava EU fondova“ usmjeren je pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od interesa za razvoj županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije. Projektom će biti provedene i aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, izradu Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata, mjere informiranja i obrazovne aktivnosti potencijalnih korisnika EU fondova te osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora SMŽ. Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se opći kapaciteti lokalne i regionalne samouprave kako bi povećali razinu korištenja sredstava EU fondova.

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

Skip to content