Predavanje „Provedba ugovora o radovima i stručnom nadzoru (IPA komponenta I. i Prijelazni instrument) sukladno Zakonu o javnoj nabavi i novim općim uvjetima“

Predavanje „Provedba ugovora o radovima i stručnom nadzoru (IPA komponenta I. i Prijelazni instrument) sukladno Zakonu o javnoj nabavi i novim općim uvjetima“

Skip to content