• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

29.4.2016. - Edukacije

Predavanje „Provedba ugovora o radovima i stručnom nadzoru (IPA komponenta I. i Prijelazni instrument) sukladno Zakonu o javnoj nabavi i novim općim uvjetima“

Predavanje „Provedba ugovora o radovima i stručnom nadzoru (IPA komponenta I. i Prijelazni instrument) sukladno Zakonu o javnoj nabavi i novim općim uvjetima“

Skip to content