Predavanje za Jedinice za provedbu projekata „Priprema dokumentacije za javnu nabavu usluga i provedba ugovora o uslugama“

Skip to content