Predstavljen projekt „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj razini“

Kako bi se pripremili za ovaj zadatak, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, započeli su s provedbom projekta koji financira EU „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj razini“.

Ovaj projekt će:

  • procijeniti SPUO pravni okvir i odgovarajuće institucionalne aranžmane za SPUO, te ocijeniti SPUO potrebe za razvojem kapaciteta i SPUO edukacijske mogućnosti trenutno dostupne u Hrvatskoj;
  • povećati kapacitete za SPUO na regionalnoj i lokalnoj razini;
  • izraditi smjernice i priručnike za provedbu SPUO na regionalnoj i lokalnoj razini.

Iskustva korisnika sličnih projekata provedenih u zemljama članicama EU:

SPUO nije kompliciran i teorijski alat. To je fleksibilan mehanizam koji nam je dao povratnu informaciju od ekoloških stručnjaka. Procjena je tekla paralelno s izradom estonskog „Jedinstvenog programskog dokumenta“ pružajući operativne i praktične inpute. Ona nam je pomogla pri poboljšanju kvalitete dokumenta i povećala svijest među nevladinim organizacijama tijekom cjelokupnog procesa planiranja.

Gđa Kerli Lorvi, Ministarstvo financija, Estonija

Skip to content