Predstavljen projekt od 440 tisuća eura za jačanje razvoja inovacija na Institutu Ruđer Bošković

Na okruglom stolu, pod nazivom „Mogućnosti i prepreke komercijalizaciji inovacija“, bilo je riječi o razini ulaganja u sektor istraživanja, razvoja i inovacija u RH koji već godinama stagnira te se s 0,85% BDP-a u 2015. nalazi značajno ispod postavljenog cilja od 1,4% BDP-a koji se namjerava postići do 2020. godine.

Osim niske razine ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, dodatan problem predstavlja i niska razina komercijalizacije rezultata istraživanja, čemu svjedoče niski pokazatelji uspješnosti patentiranja, licenciranja i ugovornog istraživanja. Nedovoljna suradnja tvrtki s istraživačkim organizacijama poput IRB-a također predstavlja značajnu prepreku boljoj inovacijskoj uspješnosti i konkurentnosti. Iako je Institut Ruđer Bošković najznačajnija i najuspješnija znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj sa zavidnim uspjesima u mnogim istraživanjima, uspjeh u komercijalizaciji rezultata istraživanja i dalje zaostaje.

Ulaskom u Europsku uniju, Republici Hrvatskoj su otvorene mnogobrojne mogućnosti za financiranje iz europskih fondova. Institut Ruđer Bošković još je 2012. godine proveo IPA projekt nadogradnje postojećih inovacijskih kapaciteta „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. Mogućnost nastavka i nadogradnje rezultata tog projekta ukazala se novim instrumentom financiranja – Prijelaznim instrumentom, namijenjenim novim državama članicama u prvim godinama članstva. Upravo se tim instrumentom financira navedeni projekt Instituta Ruđer Bošković kojeg Institut provodi uz stručne usluge konzultantske tvrtke Mreža znanja.

Općeniti cilj ovog projekta je doprinijeti unapređenju komercijalizacije rezultata istraživanja u Republici Hrvatskoj te izgradnji odgovarajućih kapaciteta za transfer tehnologije, kao i jačanju administrativnih kapaciteta korisnika i podizanju javne svijesti o značaju komercijalizacije rezultata istraživanja za rast i razvoj društva.

Projekt će u mnogome redefinirati organizaciju i upravljanje IRB-a modelom komercijalizacije rezultata istraživanja, njegovu suradnju s gospodarstvom te obuku njegovih zaposlenika i ključnih dionika. Projekt je službeno započeo 15. prosinca 2016., a trajat će 20 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 440 tisuća eura.

Skip to content