Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata

Vrijednost projekta iznosi 2.308.900 eura i financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a svrha mu je osnažiti apsorpcijske kapacitete upravljačke strukture Operativnog programa Regionalna konkurentnost, pružajući pomoć u pripremi kvalitetne projektne dokumentacije i zalihe projekata te osnažiti kapacitete svih relevantnih dionika za pripremu projekata.
Za vrijeme trajanja projekta, od veljače 2013. do ožujka 2015. razvijeno je i pripremljeno osam infrastrukturnih projekata  te su pripremljena tri nacionalna projekta, što je od iznimne važnosti za Hrvatsku jer će njihovo ostvarenje imati jak utjecaj na uspješnu provedbu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije i razvoj međunarodne konkurentnosti Hrvatske.
Projekt se sastoji od dvije komponente, Programske komponente i Komponente zalihe projekata,  unutar kojih su ostvareni sljedeći rezultati:
Komponenta I – Programska komponenta
· Pružena je pomoć u izradi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
· Unaprijeđeni su apsorpcijski kapaciteti Upravljačkog tijela i Posredničkih tijela
Komponenta II – Komponenta zalihe projekata
· Povećani su kapaciteti korisnika projekta na nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini za pripremu projekata
· Odabrani su infrastrukturni i drugi projekti iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost  spremni za sufinanciranje strukturnim instrumentima u idućem programskom razdoblju
 

U sklopu projekta „Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata“ razvijeno je i pripremljeno osam infrastrukturnih projekata  za provedbu:

1. Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL)
2. Muzej za znanost o moru Mali Lošinj
3. Centar kompetencija za razvoj dijelova za automobilsku industriju Zagreb
4. Proširenje, nadogradnja i opremanje razvojno tehnološkog centra u Slavonskom Brodu
5. Centar kompetencija Lanac zdrave hrane Osijek
6. Nacionalni referentni laboratorij za ispitivanje motora i mjerenje njihovih emisija Zagreb
7. Centar kompetencija inovativnih prehrambenih proizvoda  Koprivnica
8. Centar kompetencija Kreativne industrije Zadar
 te su pripremljena tri nacionalna projekta:
1. Provedba prethodne procjene tržišta za provođenje financijskih instrumenata
2. Potpore institucijama za pružanje poslovnih savjeta, obuke i podrške razvoju MSP-ova (Malog i srednjeg poduzetništva) kako bi potakli osnivanje, rast i inovacije
3. Projekt znanstvenih i tehnoloških predviđanja.
Ovaj projekt provodi Esep Ltd. u konzorciju sa WYG Savjetovanje d.o.o., a na njemu je radilo ukupno 46 stručnjaka iz Hrvatske, Poljske, Italije, Španjolske, Belgije i Ujedinjenoga Kraljevstva

Skip to content