Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta je od lipnja 2011. do ožujka 2013. Projekt je financiran u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2008. Glavni partner države članice koji provodi projekt je Ministarstvo pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva, junior partner države članice je Služba za probaciju i medijaciju Republike Češke.

Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Kroz ovaj twinning projekt, EU pomaže Republici Hrvatskoj u razvoju učinkovite probacijske službe koja će surađivati sa zajednicom kako bi se zaštitila javnost i smanjio rizik od recidivizma kroz rehabilitaciju i reintegraciju počinitelja u društvo te kako bi se osiguralo poštivanje prava i potreba žrtava.

Očekivani rezultati projekta su:

–          Uprava za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima pripremljena za učinkovito upravljanje novom probacijskom službom kroz izgradnju kapaciteta institucije

–          Alat za procjenu rizika i potreba počinitelja finaliziran i obuka osoblja o korištenju alata provedena

–          Izgradnja kapaciteta Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima provedena

 

Skip to content