Realiziran projekt dostupnije primarne zdravstvene zaštite za Osječko-baranjsku županiju

Projekt je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Županije te kako bi se smanjio pritisak na jedine dvije bolnice u Osječko-baranjskoj županiji, a ujedno da se podigne razina i raznovrsnost usluga u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, odnosno njegovih poslovnih jedinica Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo te kod 20 koncesionara primarne zdravstvene zaštite s područja Osječko-baranjske županije.

U sklopu projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ izvedeni su infrastrukturni radovi u vrijednosti gotovo 13 milijuna kuna, nabavljena je medicinsko-tehnička i dijagnostičko-terapijska oprema u iznosu od 12,6 milijuna kuna te educirani liječnici za rad na UZV i Color doppleru. Najviše sredstava uloženo je na području doma zdravlja u Našicama (8 milijuna kuna) gdje je čak dograđena nova zgrada Doma zdravlja, zatim u Đakovu (5,5 milijuna kuna), Osijeku (5,2 milijuna kuna), Donjem Miholjcu (3,7 milijuna kuna), Belom Manastiru (2 milijuna kuna) i Valpovu (1,5 milijuna kuna).

Izvor: obz.hr

Skip to content