Republika Hrvatska, zajedno s Kraljevinom Nizozemskom i Republikom Poljskom, pružit će potporu Republici Moldovi kroz provedbu novog Twinning projekta u području nacionalne infrastrukture prostornih podataka i razvoja mrežnih usluga

Opći cilj pomoći EU pružene kroz Twinning projekt je daljnje jačanje kapaciteta Vlade Moldove u kontekstu provedbe Sporazuma o pridruživanju između EU i Republike Moldove i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je unapređenje moldovske e-uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između administrativnih tijela u skladu s EU standardima i najboljim međunarodnim praksama. Vrijednost projekta je 1,8 milijuna EUR, a razdoblje provedbe je 26 mjeseci (1. rujna 2020. – 31. listopada 2022.).

Glavni korisnik projekta je Agencija za zemljišne odnose i katastar (ALRC) Republike Moldove, koja će dobiti potporu za poboljšanje svojih usluga prostornih podataka. To će se postići u suradnji s EU partnerima na ovom projektu, Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao vodećim partnerom države članice EU-a, te Agencijom za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske i Glavnim uredom za geodeziju i kartografiju Republike Poljske kao sudjelujućih partnera države članice EU.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) odgovorna je za financijsko upravljanje i administrativnu potporu ovog Twinning projekta. Također, zaposlenica SAFU, gđa Mateja Horvat obavlja ulogu dugoročne Twinning savjetnice u ovom projektu, osiguravajući koordinaciju između korisničke institucije u Republici Moldovi i partnera država članica EU.

Tijekom tjedna od 21. do 25. rujna 2020., svi partneri iz zemlje korisnice i sa strane država članica održali su niz on-line sastanaka o svim komponentama projekta, s ciljem identificiranja trenutnih prioriteta ALRC-a, detaljnih projektnih aktivnosti i pokazatelja te razvoja početnog radnog plana projekta za prvih 7 mjeseci projekta. Partneri su se dogovorili o zajedničkom planu rada, rasporedu misija i stručnjacima. Prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta planiran je za 13. listopada.

Skip to content