SAFU na Tjednu EU fondova

\"\"

Cilj događaja bio je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobit koju oni nose Hrvatskoj.

\"\"

Dana 26. travnja posjetitelji su imali prilike čuti sve o aktualnim mogućnostima financiranja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, primjerima uspješnih korisnika, najčešćim greškama prilikom prijava projekata te o tome kako uspješno realizirati projekt. Predstavnici SAFU-a održali su predavanje „Uspješna provedba projekta; SAFU u Operativnom programu \’Konkurentnost i kohezija\’“ na kojem je predstavljen SAFU te iskustva SAFU-a u postupcima dodjele bespovratnih sredstava, ex-ante provjeri dokumentacije o nabavi te provedbi projekata.

\"\"

Cilj izlaganja bio je predstaviti ulogu SAFU-a u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i na temelju iskustva savjetovati korisnike na koji način izbjeći najčešće pogreške. Korisnici su također mogli posjetiti Sajam EU mogućnosti na kojem su predstavnici SAFU-a bili na raspolaganju za odgovaranje na pitanja.

Prezentaciju možete pregledati i preuzeti ovdje.

Skip to content