SAFU obilježila dvije godine osnutka

SAFU je nadležna za izradu natječajne dokumentacije u suradnji s krajnjim korisnikom sredstava, raspisivanje i provedbu natječaja, odabir ponuda, ugovaranje, nadzor na provedbom, plaćanje i izvještavanje o financiranju projekata financiranih iz pretpristupnih fondova.

U usporedbi s drugim zemljama u pretpristupnom razdoblju SAFU u dosadašnjem ugovaranju ostvarivala je vrlo dobre rezultate razvidne kroz stope ugovaranja po pojedinom programu: 

  1. PROGRAM CARDS 2003 – ugovoreni su projekti u iznosu 28,69 milijuna eura ili 97,68% alociranih sredstava.
  2. PROGRAM CARDS 2004 – ugovoreni su projekti u iznosu 44,07 milijuna eura ili 94,61% alociranih sredstava.
  3. PROGRAM PHARE 2005 – ugovoreni su projekti u iznosu 59,91 milijuna eura ili 86,97% alokacije.
  4. PROGRAM PHARE 2006 – ugovoreni su projekti u iznosu 49,79 milijuna eura ili 84,8% alokacije.
  5. Kroz program ISPA zaključeno je šest pojedinačnih Memoranduma o financiranju kojima se odobrava financiranje ukupno 6 projekata ukupne vrijednosti 123,05 milijuna eura od čega je do sada ugovoreno 79,14 milijuna eura.  Tijekom veljače ove godine potpisat će se dva ugovora koji se odnose na izgradnju kanalizacijske mreže u gradu Karlovcu (17.728 milijuna eura) i izgradnju centra za zbrinjavanje otpada Bikarac – Šibenik (6.56 milijuna eura). Konačni podaci o iskorištenim sredstvima ISPA programa bit će poznati nakon isteka roka ugovaranja krajem 2010. godine.

Vrlo dobri rezultati rada počivaju na stručno profiliranim i educiranim zaposlenicima u području javne nabave po pravilima EU, projektnom managementu, financijskom upravljanju i nadzoru nad provedbom projekata. Svi zaposlenici su prošli kroz intenzivne obuke od strane stranih i domaćih stručnjaka iz područja javne nabave prema procedurama EU, te svoja znanja kontinuirano unapređuju. Kroz ulaganje u edukaciju i razvijanje ekspertize svojih zaposlenika, SAFU stvara čvrstu bazu znanja i izvrsnosti iz područja javne nabave trenutno za Agenciju, a ubuduće i za čitav sustav institucija koje su ili će biti uključene u korištenje fondova EU.

PERSPEKTIVA SREDIŠNJE AGENCIJE

SAFU je već započela s ozbiljnim pripremama za ulazak u prošireni decentralizirani sustav upravljanja (tzv. EDIS), što je preduvjet za korištenje fondova nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U tom sustavu akreditirana tijela upravljat će projektima bez prethodne kontrole Delegacije Europske unije.

U spomenutom sustavu uloga SAFU će se promijeniti u odnosu na sadašnji sustav, kada će kao tijelo s najvećim iskustvom u ugovaranju pretpristupnih programa postati centar praktičnog iskustva i znanja za ostala tijela u sustavu, odnosno zauzet će aktivnu edukacijsku i diseminacijsku ulogu. Ove aktivnosti se u SAFU već provode kroz intenzivne edukacije širokog broja institucija državne i javne uprave, provođenjem pojedinačnih godišnjih planova izobrazbe za nove provedbene agencije. U novom sustavu SAFU će postati i ex ante tijelo za ostatak strukture, odnosno centar za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije, jer bez kvalitetno pripremljene natječajne dokumentacije izostaju željeni rezultati ugovaranja i financiranja projekata.

Skip to content