SAFU objavio „Priručnik za korisnike“

Priručnik je namijenjen korisnicima bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a sadrži mnoge teme od kojih izdvajamo:

  • Priprema plana nabave
  • Zahtjevi za nadoknadu sredstava
  • Provedba nabave u okviru projekta
  • Obaveze nakon završetka provedbe projekta

Nadamo se da će provedba projekata uz naš novi Priručnik biti lakša i uspješnija, a za sve nejasnoće u provedbi – stojimo korisnicima na raspolaganju.

Skip to content