SAFU sudjelovao na "Tjednu EU fondova"

Cilj događanja bio je podizanja razine svijesti i informiranosti kroz prezentaciju primjera dobrih praksi i distribuciji informacija o dostupnosti ESI fondova.

Na spomenutom događanju predstavnice SAFU, gđe Iva Kovač i Ana Vujčić, održale su prezentaciju na temu: Najčešći problemi u provedbi projekata – iskustva SAFU. Cilj izlaganja bio je predstaviti ulogu SAFU-a u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te na temelju iskustva savjetovati na koji način izbjeći najčešće pogreške u provedbi projekata.

Skip to content