Svečano otvorenje Twinning projekta: Obrada tragova na odjeći – od mjesta događaja do nalaza i mišljenja vještaka

Glavni cilj ovog EU Twinning projekta jest povećanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za učinkovito suzbijanje kriminala u zemljama Europske unije (EU) kao i međunarodnom okruženju u skladu s povezanim europskim politikama i strategijama. Kao rezultat provođenja ovog projekta nastat će Standardni operativni postupci (SOP) za multidisciplinarna vještačenja tragova, ojačat će se kapaciteti forenzičkih vještaka za multidisciplinarna vještačenja tragova te će se povećati spremnost kriminalističkih tehničara za sakupljanje tragova na mjestu događaja i pripremu materijala za daljnja multidisciplinarna vještačenja.

EU Twinning projekt provode partneri iz Litve – Litvanski Policijski forenzični znanstveni centar, Litvanski Forenzični znanstveni centar Ministarstva pravosuđa Republike Litve i Central Project Management Agency (Republika Litva) u suradnji Centrom za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije, MUP-a RH. 

Skip to content