Svečano potpisan ugovor za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac- Oštarije“

Radi se o projektu ukupne vrijednosti 85.5 milijuna kuna od kojih iznos EU sufinanciranja iznosi 59 milijuna kuna. Provedbom ovog projekta izraditi će se projektna i studijska dokumentacija koja uključuje Studiju izvodljivosti, analiza troškova i koristi (CBA), Studiju o utjecaju zahvata na okoliš i Prijavu velikog projekta na sufinanciranje EU sredstvima, Idejni  i Glavni projekt s pripadajućim elaboratima i dokumentacijom potrebnom za ishođenje lokacijske dozvole za svaku etapu definiranu lokacijskom dozvolom.

Izrada projektne i studijske dokumentacije predstavlja korak u procesu modernizacije dionice Karlovac – Oštarije koja je sastavni dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb Gk – Karlovac – Rijeka, koja se nalazi na željezničkom prometnom koridoru RH2 i Mediteranskom transeuropskom željezničkom koridoru.

Projekt koji se financira u sklopu ograničenog Poziva za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije trajati će 61 mjesec ( od 1. prosinca 2018. do 31. prosinca 2023.).

Izrađena dokumentacija služiti će kao alat za donošenje daljnjih odluka ili strategija te izradu izvedbenih projekata temeljem kojih će se u konačnici izvesti radovi modernizacije pružne dionice Karlovac – Oštarije.

 

Skip to content