Svečano zatvaranje twinning projekta: "Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom Europske unije u području obavljanja inspekcijskih nadzora"

Projekt doprinosi ispunjavanju prioriteta i ciljeva iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i odgovarajućih nacionalnih propisa putem daljnjih usklađivanja postupaka i mehanizama u području nadzora te provedbom izobrazbe stručnih službenika Carinske i Porezne uprave. Nazočnim sudionicima svečanosti pozdravnim govorima obratili su se: mr. sc. Hrvoje Čović, pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave, gosp. Denis Redžepagić, zamjenik voditeljice Odjela za političko izvještavanje i analize pri Predstavništvu Europske komisije u RH, gosp. Bernhard Herics, direktor Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj pri Saveznom ministarstvu financija Republike Austrije te gđa. Nirvana Sokolovski, nacionalna kontakt točka za twinning u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projektne aktivnosti provedene od siječnja 2017. do lipnja 2018. predstavili su: predstavnik twinning partnera na projektu g. Walter Rieder, voditelj projekta države partnera, kao i voditelj projekta države korisnice g. Antonio Mučnjak, koordinator u Sektoru za nadzor Ministarstva financija, Carinske uprave.

Skip to content