Svečanost otvaranja projekta: Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj

Glavne projektne aktivnosti podrazumijevaju pripremu nastavnog plana i programa za mentore medicinskih sestara i primalja i poboljšanje sustava mentorstva za medicinske sestre i primalje na nacionalnoj razini kroz detaljne i posebno razrađene edukacije i studijske posjete. Ovi treninzi će se provoditi putem različitih metoda s ciljem maksimiziranja prijenosa znanja i osiguranja održivosti stečenog znanja. Kao rezultat toga, ovaj projekt ima za cilj uspostaviti visoko kvalitetan sustav mentorstva za medicinske sestre i primalje koji će u konačnici dovesti do poboljšanja zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Stručnjaci iz Sjeverne Irske pružat će tijekom ovog projekta svoje stručno znanje i podršku Ministarstvu zdravstva RH. 

Skip to content