Tehnička pomoć za razvoj Nacionalne strategije zaštite okoliša od buke za Republiku Hrvatsku

Zaštita okoliša od buke jedno je od najsofisticiranijih regulatornih područja pravne stečevine, a istodobno i među najmlađima u europskom zakonodavstvu. END (Environmental Noise Directive — Direktiva o zaštiti od buke okoliša 2002/49/EZ) temeljni je okvir za sustavnu zaštitu od buke u Europskoj uniji. Budući da je Republika Hrvatska, sukladno END-i, preuzela obvezu izrade strateške karte buke i akcijske planove za četiri grada (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i veće prometnice (ceste, autoceste, željeznice i zračne luke) do određenog roka, ovaj je projekt tehničke pomoći pokrenut uz podršku Europske unije.

Uz podršku za jačanje kapaciteta i implementaciju okolišnog aquis-a za zaštitu okoliša od buke u Hrvatskoj, kroz temeljitu analizu situacije, šest radionica u četiri najveća hrvatska grada i u suradnji s dionicima koji imaju različite uloge u zaštiti okoliša od buke proizašla je i Nacionalna strategija zaštita okoliša od buke s detaljnim akcijskih planom koja će biti usvojena od strane Vlade Republike Hrvatske. Ostvarena je međusektorska suradnja  između nadležnih tijela za promet i prostorno planiranje, procjenu utjecaja na okoliš, stratešku procjenu utjecaja na okoliš, kao i instrumente za objedinjeni nadzor i sprečavanja zagađenja, te su definirani strateški ciljevi i mjere usmjerene na uspostavu racionalnog, učinkovitog, dinamičkog i integriranog sustava zaštite od buke okoliša. 

Tijekom provedbe projekta u vrijednosti od 534.600 eura te u trajanju od 12 mjeseci, formirano je i započelo s radom stručno tijelo ENEC (Environmental Noise Expert Committee), u kojemu su okupljeni ponajbolji hrvatski stručnjaci s područja zaštite okoliša od buke i koje je sudjelovalo u provođenju ovog projekta. Po završetku projekta ENEC nastavlja s radom na sustavnoj zaštiti od buke u skladu s END-om i hrvatskim zakonodavstvom.

Skip to content