Tomislav Petric ponovno imenovan ravnateljem SAFU-a

Za vrijeme prvog mandata, tijekom protekle četiri godine, ravnatelj Petric uspješno je predvodio Središnju agenciju u obavljanju delegiranih aktivnosti u okviru sustava upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna Europske unije.

U svojstvu Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Središnja agencija je tijekom tog razdoblja ugovorila više od 700 projekata čija ukupna vrijednost doseže gotovo 30 milijardi kuna, a tiču se ulaganja u sektore: prometa, istraživanja i inovacija, zaštite okoliša, obrazovanja, poslovne konkurentnosti, informacijske i komunikacijske tehnologije, socijalnog uključivanja te zdravlja. U sklopu njihove provedbe Agencija je, među ostalim, bila zadužena za provjeru izvršenja ugovornih obaveza, prihvatljivosti troškova nastalih tijekom provedbe ugovora za koje korisnici traže povrat sredstava, uključujući i provedbu kontrole dokumentacija o nabavi za korisnike bespovratnih sredstava čiji su ugovori pod nadležnošću Agencije, ali i drugih PT-ova 2 te za informiranje i educiranje korisnika bespovratnih sredstava, kojima će na raspolaganju biti i u narednom razdoblju.

Uz brojne ugovorene projekte u posljednje četiri godine rada SAFU je sudjelovao i u pripremi dokumentacije 200-tinjak poziva na dostavu projektnih prijedloga te provodio postupke dodjele bepovratnih sredstava.

Napravljeno je blizu 1500 ex-ante i ex-post provjera dokumentacija o nabavi, odobreno je oko 4000 zahtjeva za isplatom predujma/zahtjeva za nadoknadom sredstava te je provedeno oko 450 terenskih provjera. Središnja agencija je i veliku pažnju posvetila edukaciji korisnika bespovratnih sredstava, ali i svojih vlastitih zaposlenika te je u protekle četiri godine održano 470 obrazovnih aktivnosti i educirano 10.600 polaznika.

Također, pod vodstvom ravnatelja Petrica, Središnja agencija je 2019. godine dobila certifikat Poslodavac partner i time postala prva državna agencija s tim prestižnim certifikatom kao dokazom izvrsnosti u segmentu upravljanja zaposlenicima.

Skip to content