U Karlovcu predstavljene „Nove prilike“ za sufinanciranje EU projekata

U Karlovcu je održano peto po redu informativno događanje „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, namijenjeno predstavnicima lokalne zajednice s područja Karlovačke županije kako bi se informirali o mogućnostima financiranja projekata sredstvima EU fondova iz nove financijske perspektive 2021.-2027., ali i rezultatima prethodnog razdoblja.

Događanje su otvorili ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin te gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić.

U svom obraćanju ministar Erlić je naglasio kako Hrvatska nikada nije imala veća sredstva za raspolaganju.

„U prethodnom financijskom razdoblju EU fondovi su nam dali puno dobroga, a najbolji pokazatelj je 5% veći BDP i ubrzani razvoj države. Više od 70% svih javnih investicija sufinancira se iz EU fondova. I trenutno gospodarski rastemo brže od prosjeka EU usprkos svjetskim krizama“, rekao je resorni ministar i dodao kako Hrvatska ubrzano smanjuje jaz za najrazvijenijim državama EU upravo zahvaljujući EU fondovima.

„Sada kada smo izgradili sustav za uspješno korištenje EU fondova i imamo educirane ljude, u novom financijskom razdoblju moramo se fokusirati na projekte koji nam daju veću dodanu vrijednost. Više od 50% alociranog novca iz novog razdoblja usmjerit ćemo u sektore digitalnog i zelenog razvoja. Prije svega, tu podrazumijevam ulaganja u poduzetništvo, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost“, poručio je Erlić.

Gradonačelnik Mandić je izjavio kako je informiranje o fondovima Europske unije ključno.

„Smatram ovu radionicu izuzetno bitnom te mogu slobodno kazati kako se Karlovac i EU fondovi vole. Ukupna vrijednost projekata koje realiziramo sufinanciranjem iz EU fondova iznosi više od 110 milijuna eura. U usporedbi s gradskim proračunom riječ je o ogromnom novcu. Bez EU fondova ne bi mogli realizirati sve infrastrukturne projekte od kojih izdvajamo poduzetničku zonu Gornje Mekušje i obnovu vrelovoda“, poručio je Mandić.

Županica Furdek Hajdin zahvalila je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na suradnji.

„Na području čitave županije realiziramo ili smo završili EU projekte vrijedne 500 milijuna eura. Županija je jedno veliko gradilište, a EU fondove smatram korisnim alatom koji nam pomaže da naši građani dobiju sve što im je potrebno za kvalitetniji život. Važno je da uz javnu infrastrukturu razvijamo i gospodarstvo. Imamo spremne nove projekte i uvjerena sam da nas čekaju još bolja vremena“, izjavila je karlovačka županica.

O ulogama i rezultatima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u sklopu predavanja pod nazivom EU fondovi: Nove prilike – zadaci i izazovi je govorila Natalija Radovčić, voditeljica službe za horizontalne poslove Ureda za koordinaciju, harmonizaciju i međunarodne poslove.

Nakon otvorenja događaja, službenici MRRFEU-a predstavili su program „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“, „Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.“, „ITU Mehanizam“ i „ITU Karlovac“, mogućnosti financiranja projekata preko financijskih instrumenata te nova pravila za komunikaciju i vidljivost.

Informativna događanja – Nove prilike 2021.-2027. namijenjena su predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja. Cilj je predstavljanje aktualnih mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. Naglasak je na programima Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) koji je vrijedan 5,203 milijardi eura i Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. (ITP) koji je vrijedan 1,569 milijardi eura.

Skip to content