U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture otvoren IPA twinning projekt

Očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

• Daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa i primjene uređaja za bilježenje (tahografa) s relevantnim propisima EU te razrada preporuka za  njihovu provedbu.

• Priprema preporuka za potrebne prilagodbe unutar institucionalnog okvira te razrada postupaka.

•   Implementacija prilagodbi u sustav za prikupljanje podataka vezano za inspekcijski nadzor cestovnog prometa, a s ciljem postizanja potpune kompatibilnosti s  EUROCARIS mrežom.

• Jačanje kapaciteta institucija nadležnih za inspekcijski nadzor prometa te ostalih relevantnih nositelja interesa kako bi se osigurala implementacija izmijenjenih smjernica.

• Nacrt strategije za povećanje informiranosti relevantnih institucija na području sigurnosti cestovnog prometa kao i   priprema programa za izobrazbu te njegova implementacija diljem zemlje.

Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Pregovori o Poglavlju 14 – Prometna politika, otvoreni su 21. travnja 2008. na pristupnoj konferenciji. Na tom sastanku, EU je konstatirala da bi za privremeno zatvaranje tog poglavlja Hrvatska morala, između ostalog, usvojiti izmjene i dopune zakona čiji je cilj preuzimanje i primjena pravne stečevine vezane uz socijalne uvjete u cestovnom prometu te započeti s njihovom primjenom. S obzirom na stav obiju strana i na značajan napredak u pripremama na svim područjima o kojima se pregovara u sklopu navedenih poglavlja, Republici Hrvatskoj bilo je moguće privremeno zatvoriti poglavlje 14 dana 05. studenog 2010. godine u okviru dvanaestog sastanka u  sklopu Konferencije o pristupanju. Ovim Twinning projektom Europska unija pomoći će Republici Hrvatskoj u pripremi i implementaciji potrebnih mjera za ispunjenje pravnih obveza pri ulasku u Europsku uniju kako bi osigurala sigurne, učinkovite i ekološki prihvatljive usluge prijevoza.

Skip to content