• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

8.2.2018. - Novosti

U SAFU održana radionica o izvještavanju u okviru projekata

Riječ je o projektima koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a edukaciju su održali kolegica i kolega iz SAFU-a Andrijana Anić-Antić iz Ureda za provedbu ESI fondova i Neven Prole iz Ureda za financije i računovodstvo.

Skip to content