U Zadru dodijeljena bespovratna sredstva za projekt „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“

Projekt izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora direktno se nadovezuje na ranije ugovoreni projekt InZad inkubator 2.0 (sufinanciran u okviru poziva: Razvoj poslovne infrastrukture ), a isti je i u sinergiji s projektom izgradnje komunalne infrastrukture Poslovne zone Crno ( također financiranim kroz ITU mehanizam). Ovim ulaganjem predviđena je izgradnja i opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora, ukupne bruto površine od 2.000m² za podršku start-up poduzećima koji razvijaju inovativne proizvode, i ostalim malim i srednjim poduzećima.

U novom inkubatoru takve će tvrtke moći koristiti adekvatan poslovni prostor i suvremenu opremu za razvoj svojih projekata, a sve uz sinergiju svih sudionika. U novoj zgradi je predviđeno najmanje 100 radnih mjesta, konferencijska dvorana za cca 100 posjetitelja, coworking prostor, sobe za sastanke, bistro te prostori za rekreaciju i odmor.

Također u okviru projekta će se izraditi i „Inkubacijski program“ tj. programski dokument kojim će se definirati kriteriji za odabir korisnika inkubatora, vrste i načini pružanja usluga tijekom procesa inkubacije, načini praćenja napretka korisnika kao i ostale prateće usluge i aktivnosti. Realizacijom projekta osigurat će se daljnji preduvjeti za razvoj gospodarstva, stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika, dugoročno smanjivanje nezaposlenosti kao i olakšanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika unutar Inkubatora.

Ovo je sedmi po redu projekt koji se financira u okviru ITU mehanizma iz OPKK na urbanom području Zadra. Već su u provedbi projekti Centra za mlade, implementacije pametnih prometnih rješenja, razvoja inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcije prometnica, sveučilišne znanstveno-nastavna infrastrukture, obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru te spomenuta izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno.

Skip to content