Ugovoren najveći CEKOM projekt

Ugovor za ovaj gotovo 205 milijuna kuna vrijedan projekt potpisali su ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i Darko Pappo, član uprave DIV GRUPA d.o.o.

Centar kompetencije za naprednu mobilnost bavi se jednom od najznačajnijih mogućnosti tematskog prioritetnog područja Promet i mobilnost – razvojem i istraživanjem tema vezanih uz učinkovit promet koji štiti okoliš izgradnjom čišćih i tiših vozila i plovila kako bi se minimizirao utjecaj prometa na klimu i okoliš; te razvojem u projektiranju, proizvodnji i korištenju plovnih sredstava. Predmetnim projektom će se ostvariti tranzicija prometnog sektora iz zastarjelih oblika u inovativne oblike proizvoda i proizvodnje čime se podražava rast i razvoj stabilnog gospodarstva, osigurava energetska sigurnost i učinkovitost, te podiže i ujednačava regionalna razvijenost. Projektom će se osigurati napredak gospodarstva koje se oslanja na znanje uporabom znanstvenih rezultata i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Strateški cilj Centra kompetencije za naprednu mobilnost je razvoj tehnologija koje će omogućiti razvoj sofisticiranih brodova s većom dodanom vrijednosti u kojima dominira visoki nivo složenosti opreme, a postupci opremanja postaju ključan podproces procesa gradnje broda. Brod kao kompleksan sustav potrebno je raščlaniti na manje operativno tehnološke cjeline te inovirati u svaku od njih. Projekt uključuje kritičnu masu gospodarstvenika i znanstvenika koji mogu doprinijeti značajnim znanstvenim i tehnološkim pomacima u ciljanom tematskom području CEKOM-a.

U dosadašnjem tijeku ugovaranja iz ovog poziva je ugovoreno još 8 projekta ukupne vrijednosti 630 milijuna kuna (od čega je 391 milijun kuna bespovratnih sredstava). Radi se ulaganjima u: molekularnu dijagnostiku, drvno-prerađivačku industriju, robotiku, poljoprivrednu i prehrambenu industriju, napredne tehnologije u području energetskih sustava itd.

Generalno gledajući, u jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, kroz gotovo 90 ugovorenih projekata čiju provedbu prati SAFU, ukupno se ulaže preko 3 milijarde kuna (2,7 milijarde kuna bespovratnih sredstava) u znanost i gospodarstvo.

Realizacijom i uspješnom implementacijom svih ovih centara kompetencija, čini se još jedan korak naprijed prema uspješnom nastavku povezivanja poslovnih subjekata i znanstvenih institucija, a samim time nastavljamo i s unaprjeđenjem gospodarstva Republike Hrvatske.

Skip to content