Ugovorena nabava patrolnih brodova za graničnu policiju

Radi se o ugovoru ukupne vrijednosti 4.28 milijuna eura, od čega se 3.12 milijuna eura odnosi na EU udio financiranja a preostali iznos na nacionalno sufinanciranje. Korisnik ugovora o nabavi plovila je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske a potpisan je s tvrtkom „Baltic Workboats“  iz Estonije.

Ugovorom će se nabaviti dva patrolna plovila u svrhu jačanja operativnih kapaciteta hrvatske granične policije za obavljanje kontrole i nadzora morskih granica, kao i cijelog teritorijalnog mora Republike Hrvatske kako bi se spriječile bilo kakve prekogranične kriminalne aktivnosti. Radi se o plovilu dužine 25 metara za rad u svim vremenskim uvjetima, kao i o plovilu dužine 13 metara za plovidbu u mirnijim vremenskim uvjetima namijenjenom nadzoru, progonu, zaustavljanju i kontroliranju drugih plovila u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama.

Ugovoreni rok nabave je oko 10 mjeseci za manje plovilo, te oko 12 mjeseci za veće plovilo tako da će granična policija najkasnije početkom 2013 godine  raspolagati s dva nova patrolna plovila.

Potpisani ugovor nastavak je projekta „Nadzor plave granice“ iz programa PHARE 2006 kojemu je cilj bio priprema granične policije za učinkovitiji nadzor državne granice na moru. Isto tako, ugovor je i nastavak projekata »Modernizacija nadzora državne granice“ te  „Priprema za provedbu Schengenskog acquisa“ koji su financirani u sklopu pretpristupnih programa prve generacije CARDS 2004 i PHARE 2005.

Skip to content