Ugovoreno 13 novih projekata deinstitucionalizacije vrijednih 108,6 milijuna kuna

Ukupna alokacija poziva pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ iznosila je 616.2 milijuna kuna, a potpisom ovih ugovora iskorištena su sva sredstva. Do sada su ugovorena 44 projekta te s današnjim ugovorima sufinancirati će se ukupno 57 projekata.

Sredstva koja su dodijeljena prijaviteljima namijenjena su za ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Ugovoreni su potpisani za projekte:

1. Širenje mreže socijalnih usluga u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije je projekt vrijedan 6,8 milijuna kuna, od čega su 6,8 milijuna bespovratna sredstva. Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture s ciljem uključivanja 60 starijih i nemoćnih osoba u usluge boravka, pomoći i njege u kući radi prevencije institucionalizacije te razvoja mreže socijalnih usluga.

2. Veliko Srce projekt sklopljen je s korisnikom Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava u vrijednosti od 15,2 milijuna kuna, od čega je su 14,9 milijuna kuna bespovratna sredstva. Centru trenutno nedostaju izvaninstitucionalne usluge što umanjuje kvalitetu života osoba s najtežim vrstama i stupnjem invaliditeta i djece s teškoćama u razvoju i autizmom. Iz tog razloga, provedbom Projekta unaprijedit će se socijalna infrastruktura u smislu rekonstrukcije, uređenja i opremanja sa svrhom provođenja izvaninstitucijskih usluga.

3. Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije projekt je vrijedan 5,4 milijuna kuna od kojih su 5,4 milijuna bespovratna sredstva. Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga.

4. Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta, projekt je vrijedan 24,4 milijuna kuna od kojih su 13,6 bespovratna sredstva. Projekt razvija mrežu novih izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi koji podržavaju obiteljski život, poboljšavaju kvalitetu života osoba starije životne dobi i direktno utječu na prevenciju institucionalizacije.

5. Centar za pružanje usluga u zajednici Tereza, projekt je vrijedan 17,1 milijun kuna od kojih su 14 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog projekta želi se postići uspostava centralnog mjesta koje će brinuti o starim i nemoćnim osobama Centra za pružanje usluga u zajednici „Tereza“. Realizacijom projekta dobit će se zgrada koja će ispunjavati uvjete za obavljanje aktivnosti s 25 prostorija koje će biti kompletno opremljene i u kojoj će raditi 14 djelatnika.

6. Korak bliže zajednici je projekt vrijedan 12,9 milijuna kuna od kojih su 12,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projekt se odnosi na unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu rekonstrukcije, preuređenja i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

7. Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji, projekt je vrijedan 7,8 milijuna kuna od kojih su 7,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projektom će se povećati infrastrukturni kapaciteti lokalnih dionika s ciljem kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga i povećanja kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama. Projekt se povodi na području Općine Majur i Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji.

8. Prevencija institucionalizacije osoba u riziku je projekt Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba vrijedan 4,2 milijuna kuna od kojih su 4,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je osiguravanje izvaninstitucionalne podrške osobama koji se bore protiv ovisnosti.

9. Boravak za 5 je projekt vrijedan 2,7 milijuna kuna od kojih su 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je unaprjeđenje izvaninstitucijskih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju i opremanje 12 infrastrukturnih jedinica. Projektnim aktivnostima povećat će se broj pruženih izvaninstitucijskih usluga za 100 novih korisnika.

10. Unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi kroz poludnevni boravak je projekt vrijedan 2,9 milijuna kuna od kojih su 2,9 milijuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života na području Općine Ivankovo jer stariji i nemoćni neće morati napuštati svoje domove i ići u institucije koje će skrbiti za njih već će to biti organizirano u ovoj zgradi.

11. Uključi se je projekt vrijedan 1,9 milijuna kuna od kojih su 1,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je uređenje prostora i nabava opreme za krajnje korisnike novonastale usluge dnevnog boravka kojom će se direktno smanjiti broj institucionaliziranih korisnika.

12. Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, projekt je vrijedan 2,2 milijuna kuna od kojih su 2,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je poboljšati uvjete i kvalitetu pružanja usluga starijoj populaciji, smanjiti njihovu socijalnu isključenost te prevenirati preranu institucionalizaciju.
 
13. Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici je projekt vrijedan 4,4 milijuna kuna od kojih su 4,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj ovog projekta je olakšati pristup životu u zajednici osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba unapređenjem socijalne infrastrukture.

Izvor: razvoj.gov.hr
 

Skip to content