Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša

Svrha projekta je dodatno razvijanje hrvatskog Registra onečišćavanja okoliša, uključujući unaprjeđenje procesa prikupljanja i verifikacije te osiguranja kvalitete podataka i izvješćivanja.

Projekt će dodatno unaprijediti Registar onečišćavanja okoliša kako bi se ispunile obveze izvješćivanja prvenstveno prema Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima ali osigurati i kvalitetne podatke javnosti i donosiocima odluka. Hrvatski nacionalni portal ROO bit će unaprijeđen kroz razvoj internetskog portala koji će omogućiti lakši i jednostavniji pristup podacima industriji, stručnoj i široj javnosti, kao i nadležnim tijelima i institucijama.

Uz Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu u projekt su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, nadležna tijela u županijama te Gradu Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo poljoprivrede.

Skip to content