Uspješno završen projekt „e-Sudski registar – faza 2“

U Ministarstvu pravosuđa i uprave održana je završna konferencija preko 1,4 milijuna eura vrijednog projekta „e-Sudski registar – faza 2“, na kojoj je sudjelovala i pomoćnica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Andrijana Anić Antić.

Uzvanicima se uvodno obratio državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave Juro Martinović podsjetivši kako je Sudski registar bio prva javna knjiga u Hrvatskoj koja se u elektroničkom obliku počela voditi prije 28 godina.

„Budući da je u funkciji na svim trgovačkim sudovima od 17. ožujka 1995. godine, pokazala se potreba za njegovom daljnjom modernizacijom“ naglasio je državni tajnik Martinović.

Rekao je i kako se cilj projekta odnosio na nadogradnju Sudskog registra i uvođenje novih e-usluga za poboljšanje i pojednostavljenje komunikacije gospodarskih subjekata sa sudovima.

„Ovo su alati koji  su primarno potrebni našem gospodarstvu, ali i gospodarstvu Europske unije jer će ubrzati procese. Pritom je važno da podaci koji se nalaze u registru budu dostupni i pouzdani te da predstavljaju indikator novim sudionicima u gospodarskim zbivanjima“ zaključio je Martinović.

Osim državnog tajnika Martinovića, uzvanicima se obratila i pomoćnica ravnatelja SAFU Andrijana Anić Antić.

„Druga faza projekta e-Sudskog registra nadogradnja je Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga kojima će se poboljšati i pojednostavniti komunikacija gospodarskih subjekata sa sudovima posebno u području osnivanja drugih oblika trgovačkih društava za koje još nije omogućeno elektroničko osnivanje. Upravo takva nadogradnja ponudit će svim dionicima lakše poslovanje, olakšanu komunikaciju te smanjiti administrativna opterećenja“ naglasila je Anić Antić.

Ovim projektom građanima Europske unije i Europskog gospodarskog prostora omogućilo se korištenje svih prednosti jedinstvenog tržišta pomoću digitalizacije najvažnijih administrativnih i sudskih postupaka.

Ključne pogodnosti za građane odnose se na mogućnost elektroničkog preuzimanja pismena, upis promjena bez potrebe dolaska na trgovački sud ili kod javnog bilježnika, skraćivanje postupka osnivanja ili upisa promjena u Sudski registar te bolju informiranost o uvjetima i načinu osnivanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Skip to content