Webinar- Edukacija za korinike bespovratnih sredstava

Online Edukacije za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva: ITU -Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula”, „ITU – Coworking Pula”, Provedba Intervencijskog plana grada Benkovca, Grada Belog Manastira i Općine Darda, Grada Vukovara i Grada Knina, Poziv za sufinanciranje uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm, Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm, Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske, Poziv za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima, „ITU – Povežimo se s baštinom”,

Skip to content