Webinar- Edukacija za korinike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva: „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, „Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva“, „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“, • Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod, ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, ITU – Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba

Skip to content