Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
„Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”
ITU – Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru, ITU – Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison, ITU – Mehanika – polivalentni centar, ITU – Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka, ITU – Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu, ITU – Razvoj zone Dračevac – Tehnološki park Split – Dračevac
“Priprema IRI infrastrukturnih projekata”
"Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek"

Skip to content