Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Online edukacija na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata“ u okviru Poziva:

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt ”Jačanje sustava javnog prijevoza”, Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda, Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, ITU – Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek, Poziv za sufinanciranje rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK–Rijeka, Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava "Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT – Zadar Mobility 4.0 (ZUM 4.0), Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava "Pilot projekt Greenway-državna biciklistička ruta br.2", Poziv za sufinanciranje pilot projekata rješavanja problema uskih grla i javnog prometa u urbanim središtima uslijed povećanja opsega prometa zbog turističke sezone

Skip to content