Zadarskoj županiji predstavljene “Nove prilike“ sufinanciranja EU projekata u aktualnom financijskom razdoblju

U Biogradu na Moru održan je drugi po redu informativno-edukativni događaj „EU FONDOVI 2021.-2027. Nove prilike“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na događanju su potencijalnim korisnicima s područja Zadarske županije predstavljene mogućnosti sufinanciranja EU projekata u aktualnom financijskom razdoblju.

Na događanju su prisutne pozdravili Ivan Knez, gradonačelnik Biograda na Moru, Božidar Longin, župan Zadarske županije te gospodin Šime Erlić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Službenici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavili su mogućnosti EU sufinanciranja projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) , vrijednog 5,203 milijardi eura, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP), vrijedan 1,569 milijardi eura te mogućnosti koje pruža proces industrijske tranzicije hrvatskih regija. Razgovaralo se o poticanju konkurentnosti na otocima i ulaganjima u otoke, a razmijenila su se i iskustva korištenja fondova EU na lokalnoj razini, s naglaskom na Europski socijalni fond Plus (ESF+) i trenutne natječaje, ali i one koji su u najavi.

Pomoćnica ravnatelja SAFU-a Željka Perić predstavila je okupljenima Mogućnosti promocije i vidljivosti projekata u Višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. Naglasak je bio na iskustvima i praktičnim primjerima iz prethodnog razdoblja te na važnosti kvalitetno osmišljene medijske komunikacije prilikom promocije projekata.

Informativna događanja „EU FONDOVI Nove prilike 2021.-2027.“ namijenjena su predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja. Predstavljaju se mogućnosti sufinanciranja projekata u okviru Kohezijske politike i projekti industrijske tranzicije, urbanog razvoja, ali se i odgovara na brojna pitanja o potencijalnom korištenju sredstava iz EU fondova.

Teme koje su bile obrađene na događanju, kao i panel raspravu možete pogledati na poveznici: EU FONDOVI 2021.-2027. NOVE PRILIKE – Biograd na Moru 01.03.2024. – YouTube

Izvor: eufondovi.gov.hr

Skip to content