Započeo novi twinning projekt za Carinsku upravu

Cilj ovog projekta vrijednog 188.889,00 € je uspostava ravnoteže između osiguranja učinkovite zaštite zdravlja i sigurnosti građana i društva, uz istodobno pridonošenje olakšavanju zakonite trgovine na unutarnjem tržištu, u skladu s pravnom stečevinom Europske unije koja regulira carinsku uniju i oporezivanje. Provedba projekta trajat će 6 mjeseci. Svrha ovog Twinning light projekta je doprinijeti razvoju učinkovitog sustava inspekcijskog nadzora i provjera koji će Carinskoj upravi Republike Hrvatske osigurati unaprijeđene mehanizme kontrolnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije.

Skip to content