Započeo projekt "Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga"

Ciljevi ovog projekta s proračunom od 191.609,40 eura su promicati i održati funkcioniranje liberaliziranog tržišta poštanskih usluga u skladu s poštanskim direktivama EU-a i osigurati provedbu zakona i odgovarajuću regulaciju tržišta u cilju zaštite korisnika poštanskih usluga.

Skip to content