Započeo twinning projekt “Jačanje institucionalnog kapaciteta za krv, tkiva i stanice”

ekivani rezultati ovog projekta su:

Uvesti i provesti standarde kvalitete za aktivnosti povezane s krvi, tkivima i stanicama prikladnim za transplantaciju

Osigurati kvalitetu krvi, tkiva i stanica dobivenih donacijom, a namijenjenih transplantaciji

Uskladiti zakonodavstvo Hrvatske sa zakonodavstvom EU kod svih aktivnosti povezanih s krvi, tkivima i stanicama

Razviti i provesti snažnu mrežu haemovigilancije i biovigilancije

Skip to content