Započeo Twinning projekt “Podrška ravnopravnosti spolova”

Cilj ovog projekta, s proračunom od 600.000,00 eura je razvoj institucionalnih kapaciteta za koordiniranu primjenu, praćenje i vrednovanje nacionalnih i međunarodnih načela ravnopravnosti spolova te povećanje povjerenja javnosti u sposobnosti Republike Hrvatske da zaštiti građane/ke od diskriminacije temeljem spola. Tijekom provedbe projekta poduzet će se niz aktivnosti za uvođenje perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike, aktivnosti za povećanje učinkovitosti sudstva te za osvještavanje građana o mehanizmima zaštite od diskriminacije.

Očekivani rezultati ovog projekta su:

  • Povećana razina osviješetnosti javnosti o mehanizmima pravne zaštite od diskriminacije temeljem spola kroz javnu kampanju i aktivnu ulogu medija;
  • Povećana stručnost zaposlenih u državnoj upravi s ciljem promicanja rodno osjetljivih javnih politika;
  • Veća vidljivost nacionalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova;
  • Ojačana suradnja u području ravnopravnosti spolova;
  • Povećana znanja i vještine sudaca za primjenu pravne regulative u ovom području, uz posebni osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava.
Skip to content