Zatvoren Twinning projekt "Razvoj sustava procjene učinaka propisa"

Projekt je sadržavao tri glavne komponente:

Komponenta I. Daljnji razvoj zakonodavnog okvira za procjenu učinka propisa

Komponenta II. Razvoj administrativnih kapaciteta u području procjene učinka propisa

Komponenta III. Razvoj i provedba komunikacijske strategije za podizanje javne svijesti o važnosti procjene učinka propisa

Ostvareni rezultati projekta su: razvijen i donesen Zakon o procjeni učinaka propisa, usvojena Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa, razvijena Strategija procjene učinaka propisa s Akcijskim planom, ojačani administrativni kapaciteti u području procjene učinaka propisa kroz nekoliko ciklusa seminara i radionica i provedenih pilot projekata te uspješno provedena komunikacijska kampanja za podizanje javne svijesti o važnosti procjene učinaka propisa. Uspješno uvođenje procjene učinka propisa u zakonodavni postupak omogućit će donošenje kvalitetnijih i jasnijih zakonskih propisa, te samim tim i bolje funkcioniranje pravne države.

Ovaj 18-mjesečni twinning projekt proveden je uz pomoć tvrtke NI-CO iz Sjeverne Irske i Ministarstva pravosuđa Republike Estonije (twinning partneri zemalja članica).

Skip to content